top of page

Yüzyılın Davasında Davalıların Yargılaması

Yüzyılın Davasında Davalıların Yargılaması 7 Mart Salı günü Juge de la Mise en Etat tarafından gerçekleştirilen «rendez-vous judiciaire» ile hızlı bir şekilde devam etmektedir. Davacı Cem ve Hakan Uzan’a, davalılar tarafından yapılan Incident (itirazlara) ilişkin cevaplarını sunmaları için 6 Haziran 2023 tarihine kadar süre verildi. Bir sonraki duruşmanın 4 Temmuz 2023 tarihinde yapılması ve sonraki ilerleyen adımların (tarafların dava itiraz ve esaslara ilişkin son dilekçelerinin verilme sureleri ve duruşma gündemleri) takvime bağlanması planlanmaktadır.


38 views0 comments
bottom of page